SPORTKEMP

SPORTCENTRUM ČASPV DOUBÍ

Stanové tábory

Stanové tábory pro děti a skupiny:

     

  • Ceny vždy smluvní, možnost téměř všeho sportovního i jiného zaměření vč. dohodnutého stravování a jiných služeb.

  • V případě požadavku na mimořádné lůž. kapacity, např. sportovní hry apod. je možné kapacitu ještě rozšířit až o několik stovek lůžek, soc. a hyg. zařízení má dostatečné rezervy, stejně tak stravovací provoz.

 

 

Umývárna nádobí slouží pro všechny hosty střediska, nádobí neumýváme ve společných hyg. zařízeních.

 

 

Společné sociální zařízení